Бібліотека нормативних документів

Постанова 1303

    

                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1998 р. N 1303
Київ
Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів
у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями
захворювань

З метою забезпечення раціонального використання бюджетних
коштів, усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового
відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих
груп населення та за певними категоріями захворювань Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що безоплатний або пільговий відпуск
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування провадиться групам населення та за категоріями
захворювань згідно з додатками 1 і 2.
Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські
засоби, зазначені у переліку лікарських засобів вітчизняного та
іноземного виробництва, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1071 ( 1071-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 17, ст. 480), з урахуванням змін, які
вносяться Міністерством охорони здоров'я за погодженням з
Міністерством фінансів.
2. Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових
умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за
рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів
за місцем проживання цих осіб.
Особи, які обслуговуються у відомчих
лікувально-профілактичних закладах і мають право на безоплатний
або пільговий відпуск лікарських засобів, отримують їх у аптеках,
закріплених за цими закладами.
Безоплатний відпуск лікарських засобів дітям-інвалідам віком
до 16 років провадиться за рецептами лікарів незалежно від місця
проживання цих дітей, але в межах Автономної Республіки Крим,
області, міст Києва і Севастополя. У цьому разі витрати, пов'язані
з оплатою вартості лікарських засобів, беруть на себе органи
охорони здоров'я за місцем їх відпуску.
3. Витрати, пов'язані з відпуском лікарських засобів
безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок загальних
асигнувань, що передбачаються відповідними бюджетами на охорону
здоров'я, а також коштів Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення в частині безоплатного забезпечення лікарськими
засобами населення відповідно до Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Ради Міністрів УРСР від 21 лютого 1983 р. N 86 "Про
безплатну видачу медикаментів окремим категоріям хворих, які
перебувають на амбулаторному лікуванні" (ЗП УРСР, 1983 р., N 4,
ст. 16);
абзац перший підпункту 1 пункту 14 постанови ЦК Компартії
України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 22 квітня 1986 р.
N 147 ( 147-86-п ) "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС,
Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 27 березня 1986 р. N 400 "Про
заходи по дальшому поліпшенню умов життя інвалідів з дитинства"
(ЗП УРСР, 1986 р., N 7, ст. 32);
додаток N 3 до розпорядження Ради Міністрів УРСР від
28 грудня 1989 р. N 461 ( 461-89-р );
постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 1992 р.
N 389 ( 389-92-п ) "Про пільговий відпуск медикаментів за
рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні для окремих
категорій населення" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 180).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1303
ПЕРЕЛІК
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються
безоплатно або на пільгових умовах
1. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:
1) особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських
засобів згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );
2) особи, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною відповідно до Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 );
3) особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських
засобів згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 );
4) пенсіонери з числа колгоспників, робітників, службовців,
які одержують пенсію за віком, по інвалідності та у разі втрати
годувальника в мінімальних розмірах (за винятком осіб, які
одержують пенсію на дітей у разі втрати годувальника);
5) діти віком до трьох років;
6) діти-інваліди віком до 16 років;
7) діти віком до 18 років, які перенесли у 1988 році хімічну
інтоксикаційну алопецію у м.Чернівцях;
8) дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а
також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
забезпечуються безоплатно засобами контрацепції відповідно до
Національної програми планування сім'ї, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 1995 р. N 736
( 736-95-п ).
2. Групи населення, при амбулаторному лікуванні яких
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50
відсотків їх вартості:
1) інваліди I і II груп внаслідок трудового каліцтва,
професійного або загального захворювання;
2) інваліди з дитинства I і II груп;
3) діти віком від трьох до шести років;
4) особи, реабілітовані відповідно до Закону України "Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 ), які
стали інвалідами внаслідок репресії або є пенсіонерами;
5) особи, нагороджені знаком "Почесний донор України" та
"Почесний донор СРСР" відповідно до Закону України "Про донорство
крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ).

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1303
ПЕРЕЛІК
категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування
яких лікарські засоби відпускаються безоплатно *
Онкологічні захворювання
Гематологічні захворювання
Діабет (цукровий і нецукровий)
Ревматизм
Ревматоїдний артрит
Пухирчатка
Системний гострий вовчак
Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри
Сифіліс
Лепра
Туберкульоз
Аддісонова хвороба
Гепатоцеребральна дистрофія
Фенілкетонурія
Шизофренія та епілепсія
Психічні захворювання (інвалідам I та II груп, а також хворим, які
працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і
психіатричних закладів)
Стан після операції протезування клапанів серця
Гостра переміжна порфірія
Муковісцидоз
Тяжкі форми бруцельозу
Дизентерія
Гіпофізарний нанізм
Стан після пересадки органів і тканин
Бронхіальна астма
Хвороба Бехтерєва
Міостенія
Міопатія
Мозочкова атаксія Марі
Хвороба Паркінсона
Інфаркт міокарду (перші шість місяців)
Дитячий церебральний параліч
СНІД, ВІЧ-інфекція
Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку
щитовидної залози
Гіпопаратиреоз
Вроджена дисфункція кори наднирників
_____________________________
* Безоплатний відпуск лікарських засобів за переліченими
категоріями захворювань провадиться лише у разі амбулаторного
лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги.
Хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані незалежно від основного
захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів
за наявності в них будь-яких інших захворювань.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
JSN Epic template modified by JoomlaShine.com